Plezierenvertier.nl

Hoe het allemaal begon

 

Al vanaf mijn 6e jaar ben ik begonnen met het sparen van postzegels. Animator hierbij was een bij ons inwonende zus van mijn moeder: tante Stef. Zij zocht voor mij de eerste zegeltjes bij elkaar, sorteerde ze, leerde mij landen kennen en vertelde erover. De eerste zegels plakte ik – zoals zoveel kinderen in mijn tijd – in schoolschriftjes. Later kreeg ik een echt insteekalbum. Tijdens mijn studieperiode (van 15 tot 21 jaar) heb ik niets aan de verzameling meer gedaan. Ik stond zelfs op het punt het allemaal van de hand te doen. 

Achteraf begreep ik dat het bij velen zo gegaan is. Gelukkig heb ik het onder in de kast laten liggen en later (rond mijn 25e jaar) herontdekt. Vanaf dat moment ben ik ook lid geworden van postzegelvereniging “Philatelica de Bevelanden”.

Na verloop van tijd ben ik van een wereldverzameling overgegaan naar een aantal deelverzamelingen, te weten:

postzegels

 

 

     *     Nederland postfris  1945 - heden

     *     Nederland gestempeld vanaf 1940 - heden

     *     FDC's  Nederland

 

 

 

 

gestempelde zegels van:

 

*     Denemarken

*     Finland

*     Noorwegen

*     Zweden

 

 

 

     

 

Van Frankrijk verzamel ik de zegels die in de Yvert-catalogus onder het kopje “Site et monuments”          vallen. Daarop zien we stadssgezichten, havens, kusten en bergen, maar ook monumentale                    gebouwen. Hierbij probeer ik dan ook nog de juiste ansichtkaart te vinden (vgl. maximafilie)

 

 

Vlagstempels

 

Naast de afgestempelde postzegel  staat een  stempel met een mededeling. Bij de kaart hierboven is dat: “ELKE BOSCH OF HEIDEBRAND IS VERLIES  VOOR STAD EN LAND”  Zo’n stempel noemen we een vlagstempel

In vlagstempels kunnen allerlei mededelingen gedaanworden, zoals: 

 

Jubilea:                         800 jaar  Hulst  Stadsrechten  
Postale wenken:        Goed gewenst is vroeg verstuurd  
Inzamelingsacties:    Steun het Wereld Natuur Fonds  

 

Ook van deze vlagstempels heb ik een verzameling aangelegd.

 

FDC's

(FDC = First Day Cover = eerste-dag-enveloppe)

Alle zegels, velletjes en blokken die in Nederland uitkomen, worden op de eerste dag van uitgifte op een enveloppe geplakt en krijgen daarbij een speciale "eerste dag"-afstempeling. (zie foto hierboven). Vanaf 1970 heb ik deze verzameling bijgehouden en compleet.

 

onderwijs in de filatelie

 

 

 

 

 

 

Naast al deze verzamelingen heb ik ook nog een zgn. thematische verzameling.

 

In een thematische verzameling werk je een thema verder uit. Mijn thema heeft te maken met mijn beroep: Het onderwijs.  

                                 

In 1996 won ik hiermee de publieksprijs op een propagandatentoonstelling in Kapelle                                  

 

(uit: PZC - donderdag 15 oktober 1992)

 

Aan een “gewone” tentoonstelling doe ik niet mee. Je moet je dan namelijk aan een aantal regeltjes en voorwaarden houden.
Het gaat dan over wat je niet mág en wat je móet opnemen in een verzameling. Ik begrijp wel dat het nodig is om regels te stellen,
maar ik werk het liever uit zoals ik het leuk vind. En dan is de consequentie: niet meedoen aan officiële wedstrijden!  

 

Door ruil en aankoop, maar ook door afschuiven van bepaalde deelverzamelingen 
heb ik natuurlijk veel ruil- en/of koopmateriaal.
Interesse? Kijk op <marktplezier><filatelie> op deze site of mail me maar!