Plezierenvertier.nl

crypto's - aandachtspunten

 

Bedenk:   omschrijvingen van cryptogrammen zijn vaak heel bizar en erg gezocht.
Je moet daarbij behoorlijk "out of the box" kunnen denken.
Dubbele betekenissen zijn meer schering dan inslag.

Voorkomende omschrijvingen:

 

1)  Vaak komt in de omschrijving het woordje "eerste, tweede, derde.....etc." voor. Dat duidt dan op de eerste, tweede, derde letter van het
     alfabeth. 

     voorbeeld van zo'n omschrijving

     De eerste schrijfstift geef ik aan deze dieren (4)

     eerste = a
     schrijfstift = pen
     dieren = apen                oplossing is dus:  apen.

 

 

2) Regelmatig zie je in de omschrijving het woordje "weer"  staan. Meestal betekent dat, dat je het woord van achter naar voor kunt lezen
   (van rechts naar links) 

    voorbeeld van zo'n omschrijving

     Hij mist het bestaan weer (5)
     mist = nevel
      weer:    lees je het woordje "nevel" van rechts naar links, dan lees je "leven"
     bestaan = leven               oplossing is dus:  leven.

 

 

3) Wordt in de omschrijving  "nul", "niets" of "geen" gebruikt , kan dat vaak duiden op de letter "O" 

    voorbeeld van zo'n omschrijving

     Voor zout uit Engeland maak ik geen koprol (5)

     zout (Eng) = salt
     géén = niets, nul; dus een "O'  
     koprol = salto                 oplossing is dus:  salto.

 

     

4) In de omschrijving staat de toevoeging “zo te horen” of “ik hoor” , of "klinkt als.."  o.i.d.
   Je schrijft het dan (min of meer) fonetisch, dus: zoals je het hoort.

    voorbeeld van zo'n omschrijving

    Ik hoor dat dat meisje ging feesten op het water (8)

     meisje = Rie (klinkt als "ri")
     feesten = vieren  
     water = rivier                 oplossing is dus:  rivieren

 

5) In de omschrijving staat iets als:  'n,  'r,   's.  Die letter heeft dan duidelijk een functie in het woord. Meestal moet je die letter toevoegen,
    soms ook weglaten.

      voorbeeld van zo'n omschrijving

       Hij verliest wel 's wat van dat metaal (4)

       "verliest wel 's" geeft aan dat de "s" uit het woord weg zal vallen. Er zijn natuurlijk veel metalen. Bekijk dan ook of er misschien nog meer
        aanwijzingen in het woord zitten. In deze omschrijving is dat het woordje "wel". Een "wel" is nl. ook een "bron". Dus:
        metaal = brons 
        verliest wel 's = de "s" valt weg
        wel = een bron             oplossing is dus:  bron

    

   6) De omschrijving is een verwijzing naar een spreekwoord of gezegde

       voorbeeld van zo'n omschrijving

       Qua kleur is het bij de buren mooier (4)

       verwijst naar het spreekwoord: Het gras is bij de buren altijd groener (mooier)           oplossing is dus:  gras

    

   7) twee of meer op zichzelf staande delen van een woord worden beschreven

       voorbeeld van zo'n omschrijving

       Ons team haalde het witte goedje weg (11)

       witte goedje = sneeuw
       team = ploeg
       weg verwijst ook nog naar de weg/straat            oplossing is dus:  sneeuwploeg   8)  Twee of meerdere niet op zich zelf staande delen van het woord worden beschreven

        voorbeeld van zo'n omschrijving

        Het schip van de Nederlandse Aardolie Maatschappij was niet echt  (6)

        Nederlandse Aardolie Maatschappij = Nam
        het schip = aak
        niet echt = namaak                             oplossing is dus:  namaak

    

   9)  een omschrijving met "is verwant aan" .....

        voorbeeld van zo'n omschrijving

        die peulvrucht is verwant aan apekool (10)

        het moet dan dus enige gelijkenis hebben met het woord "apekool"                            oplossing is :  kikkererwt

     

    10)  De omschrijving vraagt naar meerdere woorden 

         voorbeeld van zo'n omschrijving

        Verbaasd over het cadeau (3,6,2,3)                            oplossing is : wat krijgen we nou

     

    11)  Komt in de omschrijving het woord "heilige" voor, gaat het bijna altijd om de letters "st" (sint)

         voorbeeld van zo'n omschrijving

         Wat erg dat het beeld van die Heilige zo beschadigd is.

         erg = bar
         heilige = sint = ST
         beschadiging aan het beeld = een barst                             oplossing is dus: barst

     

    12)  let op of in de omschrijving het woordje "voor" of "na " staat. Dan staat dus een deel van de omschrijving voor (of juist na) de
           omschrijving van het andere deel.


         voorbeeld van zo'n omschrijving

         Na het Europees Kampioenschap viel de kampioen als een vogel uit de lucht.

         Europees Kampioenschap = EK  
         de kampioen = een "ster" 
         ná het EK = EKster                           oplossing is dus: ekster

     

     

    13)  soms worden letters door elkaar gegooid; dan moet je daarvan een nieuw woord vormen (anagram)

           Voorbeeld:     Hij gaat prat op een ladder.

           "prat" is een anagram van "trap"; 
           trap = ladder

                                                                   oplossing is dus: trap

     

     

    14)  wees beducht op dubbele betekenissen in een woord. Daar wordt veel gebruik van gemaakt om je op het verkeerde been te
           zetten. 
    Staat er in een omschrijving het woordje "waard", bedenk dat het kan betekenen "wat iets waard is", maar dat het ook 
           "een kroegbaas" kan zijn. Een ladder kan "een lange trap" zijn, maar ook een "foutje in  de nylons".


       

    terug