Plezierenvertier.nl

Frans Naerebout

 

 

Beeld:                   Frans Naerebout

Jaar:                     09-08-1919

Kunstenaar:         Philip ten Klooster

Materiaal:              zandsteen

Plaats:                   Vlissingen – Boulevard de Ruyter (Bolwerk de                                                        Leugenaar.

 

Bijzonderheden:     op de sokkel staat:

                                 Frans Naerebout   1748-1818
                                 Moedig redder van schipbreukelingen  
                                 onverschrokken loods
                                 Woestduyn 1779
                                 Zuiderburg 1788
                                 Voorland 1795".

 

 

achterkant:    één verticale lijn; 4 schrijflijnen
                          verder geen gegevens of nummers.

 

Frans Naerebout werd geboren in een arm vissersgezin en verdiende de kost als visser en loods. Op 24 juli 1779 raakte het fregat  De Woestduyn in moeilijkheden voor de kust van Vlissingen. Het weer liet eigenlijk niet toe dat er vanaf de kant hulp geboden zou worden, maar niettemin voer Frans met zijn broer Jacob en enkele andere heldhaftige Vlissingers uit om de schipbreukelingen bij te staan. Het lukte hen 71 drenkelingen aan wal te zetten. Na een onderbreking vanwege het opkomende water keerden ze ’s middags onder zeer zware weersomstandigheden opnieuw terug naar het schip om nog eens 16 man veilig aan land te zetten.  In de periode van 1780 tot 1804 wist hij nog diverse in moeilijkheden geraakte schepen veilig een haven binnen te loodsen. Hij was toen als loods in dienst van de ‘Oostindischen Maatschappij ter Kamer Zeeland’.

 

Vanaf 1804 kreeg Naerebout – door een ingestorte economie – gaandeweg minder werk en dus ook minder inkomen. Hij verhuisde richting Goes waar hij eerst lichtwachter (vuurtorenwachter) werd en later havenmeester van het Goese Sas bij het naburige Wilhelminadorp.

Op 29 augustus 1818 stierf Frans op 70-jarige leeftijd Hij werd begraven in de Grote of Maria Magdalena Kerk in Goes op 3 september 1818.

 

Een standbeeld ter ere van deze dappere loods werd in 1919 geplaatst op de hoek van Boulevard Bankert en de Coosje Buskenstraat in Vlissingen. Dit beeld werd in WO II zwaar beschadigd en op 5 juli 1952 vervangen door het beeld op bijgaande foto. In de zomer van 2007 werd het beeld definitief op het bolwerk ‘De Leugenaar’ aan Boulevard De Ruyter geplaatst.

 

Op 29 augustus 2005 is aan het Goese Sas, vlak bij de plaats waar Naerebout jarenlang lichtwachter was, een nieuw monument onthuld. Het is een ronde steen waarin staat gegraveerd: "Dat immer hoog in eere houdt den onverschrokken Naerebout", een citaat uit het Zeeuws volkslied.                                                                                 
                                                                                                                                                                     (informatie bewerkt naar wikipedia)

 

dit artikel is geplaatst in magazine PRENTBRIEFKAARTEN van V(erenging) D(ocumentatie) P(rentbriefkaaarten)

2e kwartaal 2018