Plezierenvertier.nl

* * *     Koninklijk  huis    * * *

 

In ons koninkrijk Nederland blijft het huis van Oranje nog altijd voor veel mensen tot de verbeelding spreken.

Koningsdag - voorheen koninginnedag - of een bezoek van de koninklijk familie brengt altijd veel mensen op de been.

Over het algemeen veel warmte voor leden van het Koninklijk huis en weinig revolte.

 

In de vorige eeuw was het niet anders, was er zo mogelijk nog méér betrokkenheid bij het Koninklijk Huis.

In 1927 startte men - mede ter gelegenheid van de 18e verjaardag van prinses Juliana -

een actie om een gedenkteken op te richten voor Juliana van Stolberg,  de moeder van Willem van Oranje.

 

Mensen konden op een kaart een bedrag aangeven dat men wilde schenken voor dit monument.

Als dank en herinnering ontving men een herinneringskaart.

voorzijde "bijdrage-kaart"                                                                              achterzijde "bijdragekaart

herinneringskaart aan de meebetaling voor het monument van Juliana van Stolberg:       voor- en achterzijde

Mensen worden - middels bovenstaande brief - aangespoord om een "gelukwensch" te versturen

t.g.v. het huwelijk van Prinses Juliana en prins Bernhard.

Voor f 0,15 koopt men de wenskaart met aangehechte kaart; de aangehechte kaart kon men zelf bewaren als herinnering.

De netto-opbrengst was bedoeld voor het goede doel, in dit geval het Prinses Juliana Noodfonds.

 

Ook werden mensen opgeroepen om een gelukstelegram te sturen aan het koninklijk bruidspaar.

  

 terug