* * *     Nederland -     Haarlem     * * * 

Wegens overschot kunnen onderstaande kaarten bij mij gekocht worden.
U kunt hiervoor onderstaand e-mailformulier gebruiken.
Indien gewenst kunnen scans van voor- en/of achterzijde opgevraagd worden.
Voor verzendkosten klik hier.

 

5-luik: met o.m. Groote Kerk, Hertenkamp, Gravestenebrug, de Waag en Panorama  -  mooie onbeschreven kaart                              € 2,50
Armenhuis - reprint                                                                                                                                                                                    € 2,00
Groote Markt - reprint - gelopen kaart                                                                                                                                                       € 1,50
Gr. Markt met beeld en verkeersplein                                                                                                                                                       € 1,00
Interieur Groote of Sint Bavo-kerk                                                                                                                                                             € 1,00
Interieur Groote of Sint Bavo-ker - Misericordes - koorbanken                                                                                                                 € 1,50
Haarlemmerhout - 2 trams                                                                                                                                                                        € 1,50
Hofje                                                                                                                                                                                                          € 2,50
Ingang Frans Hals museum                                                                                                                                                                      € 1,50
Kleverparkweg                                                                                                                                                                                           € 1,50
Mariastichting - Vrouwenzaal - poststempel 1952                                                                                                                                     € 2,00
Mariastichting - Opnamekamer- poststempel 1954                                                                                                                                   € 2,00
Raadhuis - uitg. van der Horst                                                                                                                                                                   € 1,50
Stadhuis - uitg. J. Sleding                                                                                                                                                                          € 3,00
St. Elisabeth's Gasthuis - Hoofdingang                                                                                                                                                     € 1,00
Vleeschhal  -  3 kinderen vóór de ingang                                                                                                                                                   € 2,50
Vleeschhal  - gekartelde kaart - poststempel 1942                                                                                                                                    € 2,50
Vleeschhal  - horizontale kaart - poststempel 1947                                                                                                                                   € 2,50
Vleeschhal  - verticale kaart - poststempel 1937                                                                                                                                       € 2,50
Waag (de) - verticale kaart                                                                                                                                                                         € 3,00