Auschwitz

 

Het concentratiekamp Auschwitz was het eerste concentratiekamp dat door Nazi-Duitsland in het leven werd geroepen,
omdat men met alle Poolse gevangenen geen raad meer wist (gevangenissen waren overvol). Het kamp ontstond ongeveer 70 kilometer ten westen van de stad Krakau, nabij het plaatsje Oswiecim (Auschwitz).

Kamp Auschwitz bestaat uit 2 delen: Auschwitz 1 (met ongeveer 16.000 gevangenen) en Auschwitz 2 - Birkenau (met ongeveer 90.000 gevangenen).

 

Auschwitz 1

Het kamp Auschwitz 1 is het kamp wat door de meeste mensen herkend wordt aan het bord dat boven de ingang van het kamp hangt:

'Arbeit macht frei'

Dit kampgedeelte is meer dan Auschwitz-Birkenau ingericht als een museum: teksten, foto's, materialen verbeelden hier de ellende, de hel op aarde. De beelden vertellen alles! Daarom: alleen maar kijken.......

 

 

Auschwitz 2 - Birkenau

In overvolle wagons werden de gevangenen (politieke gevangenen, homo's, Roma's, Sinti, gehandicapten en Joden) het kamp binnen gereden. En direct bij aankomst werden mannen, vrouwen en kinderen al gescheiden en werd een selectie gemaakt: wie kon nog werken, wie kon direct doorgestuurd worden naar de gaskamers. Zij die nog ingezet konden worden voor diverse werken werden naar de barakken gestuurd.

hoofdgebouw met poort

barak en omheining

toegangspoort tot terrein met barakken

 

Op het kamp stonden stenen en houten barakken. In de stenen barakken waren 60 britsen geplaatst van elk 3 hoog, in totaal dus 180 slaapplaatsen. De bedoeling was dat op elke slaapplaats 4 mensen zouden moeten liggen. In de praktijk waren dat er wel 6 of 7. De barakken werden verwarmd door een kachel die qua capaciteit absoluut niet voldeed. Er werd geslapen op stro, zonder kussens en onder te weinig dekens. De houten barakken waren berekend op 400 personen. Er zaten geen ramen in deze barakken maar daglichten.

 

Hierboven de kinderbarak

 

Hieronder enkele foto's van een dodenbarak. In deze barak werden vrouwen opgesloten die door de SS waren uitgeselecteerd en te zwak waren om te werken. Ze wachtten hier op hun dood: zonder eten en drinken en vaak voor meerdere dagen. 

 

terug