Plezierenvertier.nl

Mitrópoli - Olympisch Stadion - Zappeion

Als grote en kleine broer staan ze gebroederlijk naast elkaar; de Megali (grote) Mitrópoli en de en de Mikri (kleine) Mitrópoli.

 

 

De Megali Mitrópoli is de grote kathedraal van Athene. Hier zetelt de aartsbisschop van de Grieks-Orthodoxe kerk. Een bisschops-kerk draagt in Griekenland altijd de naam Mitropoli(s)

Deze kerk is gebouwd in 1862. De weelderige inrichting is vaker meer geroemd dan de architectuur van de kerk. Zelf vind ik de voorgevel er prachtig uit zien.

 

Hoewel in Westerse kerken bezinning en gebed de boventoon voeren zijn de Grieks-Orthodoxe kerken meer een plaats om gunsten te vragen en te danken voor verkregen goedheid.

 

 

 

Direct naast de Megali Mitropoli staat de Mikri Mitropoli:    the church of Theotokos Gorgoepikoos and Ayios Eleytherios,zoals op het officiële bord bij de kerk te lezen valt.

 

De volledige officiële naam van dit kerkje is bijna groter dan het kerkje zelf dat met zijn 7,5 x 11,5 meter vermoedelijk het kleinste kerkje ter wereld is.


Maar de artistieke en historische waarde wordt groter geacht dan die van de Megali Mitropoli.

 

De muren van deze uit de 12e eeuw stammende kerkje zijn opgetrokken uit Romeins en Byzanthijns marmer.

                        toegangsdeur                          en                                                     interieur Megali Mitrópoli 

interieur  Mikri Mitrópoli

 

Stadion Panathinaiko:   In dit stadion startten - op initiatief van Pierre de Coubertin - de moderne Olympische Spelen  in 1896. Het stadion is gebouwd op de fundamenten van het stadion uit 330 voor Chr. Door de wat oneigenlijke ovale vorm is het stadion niet geschikt voor atletiekwedstrijden of voetbalwedstrijden.

Het stadion draagt ook een tweede naam: "Kallimarmaro", wat betekent:  'uit mooi marmer'. Het stadion is nl. geheel uit marmer opgebouwd. Het biedt plaats aan 50.000 mensen. 

 

Het Stadion Panathinaiko ontdekten we nadat we in de Nationale Tuin hadden rondgewandeld. We besloten aan de zuidkant verder te lopen en te bezien of we nog iets tegen zouden komen op onze ontdekkingstocht. En we werden niet teleurgesteld.

We kwamen terecht bij een immens gebouw: Het Zappeion.

Het gebouw draagt de naam van zijn stichter. Het is gebouwd tussen 1885 en 1888. Er worden nu congressen gehouden en tentoonstellingen. Op die momenten is het gebouw ook deels geopend voor het publiek.