Taalplezier

 

 

 

 

In de Ierse plaats Luimneach (wij spreken uit: Limerick) zong men bij feestjes en partijen een kort liedje. Zonder voorbereiding voegde een volgende feestganger er een cou-pletje aan toe.  

En na ieder couplet zong
iedereen 'Will you come up to Limerick?'

 

Een limerick voldoet zo veel mogelijk aan onderstaande elementen:

 

1)  Het rijmschema is A-A-B-B-A
2)  In de eerste regel staat meestal           een aardrijkskundige naam.
3)  de tekst is komisch en onzinnnig
4)  in de laatste regel komen we "to the point"

 

klik hier voor limericks

 

Farce Majeure was een komisch, satirisch tv-programma uit de 60-er en 70-er jaren van de vorige eeuw.   

Ted de Braak, Fred Benavente, Alexander Pola en Jan Fillekers bezongen actuele zaken die aangedragen werden door het publiek.

 

Als we de Franse term Farce Majeur vertalen komt er iets uit als:

"GROTE  GRAP"

(farce = klucht, mop, grap
majeur = grote )

 

Bezie de teksten dus als een grote mop.

 

Op onze zangavonden in Goes zingen we ook steeds het Farce-majeur-lied. We maken dan ook steeds actuele teksten.

Je vindt ze hier

 

(pagina is in bewerking)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinds enkele jaren vind ik het leuk om cryptogrammen op te lossen.

maar het is ook leuk om de crypto's zelf te maken. 

Ik heb er een aantal gemaakt. Zien?  Klik dan hier!