Allerzielen

 

achterkant                                                                                    voorkant

voorbeeld van een prentje uitgegeven op Allerzielen 1996 van de St. Gertrudisparochie te Ossendrecht.

 

Allerzielen (2 november):

De dag ná Allerheiligen heet in de katholieke kerk Allerzielen, een traditie uit de westerse R.K. kerk. Voor het ontstaan hiervan moeten we terug gaan naar het Benedictijner klooster in Cluny aan het einde van het eerste millennium.

Op de dag van Allerzielen gaan nabestaanden hun geliefde overledenen herdenken met het plaatsen van bloemen op het graf. Ook worden in vele kerken de kruisjes – die ter nagedachtenis aan de overledene in de kerk worden gehangen – door nabestaanden opgehaald.

Tenslotte geven de kerken op deze dag een prentje uit waarop de namen van de overledenen uit hun parochiegemeen-schap van het afgelopen jaar gedrukt staan (zie hieronder).

prentjes als hierboven zijn géén devotieprentjes maar bidprentjes.
Bidprentjes worden uitgegeven bij het overlijden van een persoon.

(klik op het prentje voor een vergroting)

 

terug