* * *     nota's en betalingen     * * *

 

Op deze pagina enkele financiële stukken, waaronder betaalnota's en andere .

Vaak werden deze voorzien van belastingzegels. 

 

 

 

 

De "nota" hiernaast komt uit 1886 en bevat de tekst:

 

" ik ondergetekent,  hep elf ellen bedegoet gelevert aan de prijs van 47½cent per el dat 5 gulden 22½ en 60 cent van maak loon dat is te zamen 5 82½.

 

             ik de Wille..................

 

(berekening eronder in potlood gemaakt)

Quitantie 1856  -  van de Provinciale Griffie van Zeeland

eieren en groenten geleverd voor fl 27,69                                                       kostgeld betaald aan de kloosteroverste  fl  6816,70

 

 

 

 

 

Stevige rekening van de firma van Waesberghe - Janssens

ten bedrage van fl  17.115,00  (hierboven)

 

* * * * * 

 

de achterzijde van deze cheque geeft

meer informatie over de firma (hiernaast)

jaartal onbekend, maar het moet al heel lang geleden geweest zijn

als je voor fl 5,50 twee overnachtingen krijgt in het American-hotel in Amsterdam.

En twee keer een ontbijtje met kaas (dejeuner fromage) kostte € 1,50.

De toeslag van 20%  tikt dan echter wel weer aan.

               recu - postcheque en girodienst - bewijs van storting                                    Rijkskantoor voor vleesch en vetten

 

Vischhandel Firma E. Broek & zonen - IJmuiden

betaalcheque  Crisiscomité

 terug