Plezierenvertier.nl

bierweetjes  a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-n-o-p-q-r-s-t-u-v-w-x-y-z

A     B    C    D     E     F     G     H      I       J     K       L   M      N       O    P      Q     R     S      T    U     V      W       X     Y    Z

 

Omer:              De naam "Omer" dateert uit een tijdperk waarin merknamen nog niet bestonden. Toen Omer Vander Ghinste in 1982 de                                 brouwerij opstartte, liet hij - om zijn bieren te promoten - het opschrift "Bieren Omer Vander Ghinste" aanbrengen in de                                   brandglasramen aan de cafégevels. Aangezien het vervangen van die kostbare ramen bij elke generatiewissel geen optie                             was, koos hij voor de omgekeerde methode: voortaan zou elke eerstgeboren zoon "Omer" worden gedoopt. Zo werd de                                 brouwerij achtereenvolgens geleid door Omer (1892 -1929), Omer Remi (1929 -1961) en Omer (1961 - 2007). Vandaag                                 zijn  de leiding en de goed bewaarde geheimen in handen van Omer Jean Vander Ghinste. De handvervaardigde ramen                               zijn nog steeds in het straatbeeld aanwezig en dienen als inspiratie voor de look en de smaak van OMER Traditional Blond.

Orval:               Wetenschappelijke verklaring van de naam:  Uit het Latijn: Aurea Vallis = "Vallei badend in het gouden licht"

Orval-abdij:     De legende rondom de Orval-abdij:   Een Toscaanse gravin - Mathilde genaamd - liet ooit haar ring in een bron vallen. Ze                             bad tot God dat ze de ring terug zou krijgen, en zie daar: een forel komt boven water met de ring in zijn bek. Als dank liet
                         ze op die plaats een abdij oprichten. Voor haar was dat "het gouden dal" en ze noemde het dan ook "Val d'Or", later                                       gewijzigd in ORVAL. De forel is overigens nog altijd zichtbaar aanwezig op het etiket!

ossenpoot:     Om het bier te verhelderen werd vroeger een ossenpoot bij het bier gedaan; mij is niet bekend of de poot al dan niet eerst                            gekookt was.

oud bruin:       "oud" duidt hier op de wijze waarop het bier vroeger gebrouwen werd. Oud bruin ontstond door het vermengen van oudere,                           verzuurde bieren met jong gerstebier.

 

Klik op een letter boven de tekst om naar een ander blad te komen