Kerken en Vrijheidsbeeld

Nadat de kamers verdeeld en ingericht zijn, zijn we de stad ingegaan om de eerste boodschappen te halen en een hapje te gaan eten.
De supermarkt is al direct op de hoek  (meevallertje) en óm hoek treffen we "Fabrika' aan. De naam doet vermoeden dat het hier nogal fabrieksmatig aan toe zal gaan. En qua bediening, maar ook kwaliteit, blijkt dat niet ver naast de waarheid te zijn. Maar oké, de magen worden gevuld. Voordeel van de winkels in Riga: alle dagen geopend van 's morgens vroeg tot 's avond laat (22.00 uur).

Na het eten gaan we de stad in om de eerste indrukken op te doen. Enkele bredere straten kruisen met wat kleinere. Enkele honderden meters van ons appartement vandaan ligt - redelijk midden in de stad - een klein parkje met een stadsgracht. Meest opvallende hier zijn de liefdessloten. Jonge geliefden klikken een slot aan het hek en gooien vervolgens het sleuteltje in het water. Zij geven hiermee aan het slot nooit meer te hoeven openen: de ware is immers al gevonden.
Hoewel we dit fenomeen ook meer en meer in Nederland tegenkomen was het voor ons in Riga de eerste keer dat we dit zo massaal zagen.

 

park 

 

vrijheidsbeeld

Ter gelegenheid van de 15e verjaardag van de vrije republiek werd op  18 november 1935 Het Vrijheidsmonument opgericht.
Dit monument wordt als hét belangrijkste monument van heel Letland beschouwd. In de bezettingsjaren ergerden de Russen zich ernstig aan dit monument en zij bedachten allerlei redenen om het monument te verwijderen of een andere betekenis te geven.

Ze leken een troef in handen te hebben toen ze bedachten dat het monument in elkaar zou kunnen storten vanwege het verkeer er rondom heen. De Letten reageerden simpel door er een voetgangersgebied van te maken en sloegen zo weer een argument uit handen van de Sovjets.Het beeld is een 9 meter bonzen beeld van een vrouw met 3 sterren in haar hand op een obelisk van 42 meter.

 

kerken

In Riga kun je een tiental kerken aantreffen die diverse geloven in zich dragen. In de Christus-Geboorte-kathedraal (Neo-Byzantijnse bouw-stijl) komen de Russisch-Orthodox gelovigen samen. Een prachtige kerk met 5 koepels. De Dom van Riga (Mariakathedraal) is van oor-sprong een Gotische kerk. Maar door de eeuwen heen zijn er vele andere stijlen in toegepast. Het is de grootste kerk in de Balkan en heeft een wereldberoemd orgel.  De hoogste toren is die van de Sint Petrus kerk. Als je die toren beklimt heb je een geweldig uitzicht over de stad.

 

Christus Geboorte Kerk

Christus Geboorte Kerk - detail

Dom van Riga

in de gangen bij de Dom zijn allerlei steenfragmenten en andere
"kerkse zaken" te bekijken

 

Kerk bij de universiteit

 

 

Torenhaantje van de Dom

Op de hoek van de Placésstraat,  50 meter van ons appartement, stond deze kerk. Van binnen één en al schilder-rijkdom. Muren beschilderd, grote schilderijen opgehangen etc. Mij is nog niet
bekend wat dit voor een kerk is, maar het deed ons erg byzantijns en ikoonachtig aan. In de ruimte stonden geen altaars en deed niets denken aan eucharistievieringen. Het leek meer een sociale ont-moetings- en gebedsruimte. Er werd voor diverse schilderijen gebeden en kaarsen opgestoken. Na enkele gebedjes ging men terug naar de wand van deze ronde ruimte waar bankjes stonden en waar mensen met elkaar half-fluisterend in gesprek gingen. Op de dag dat wij hier waren was het Palmzondag. Iedereen liep met kleine bosjes wilgentakjes. Wij denken dat dit hetzelfde idee dient als bij ons de palmtakjes op Palmzondag.