Plezierenvertier.nl

bedelprentjes

Als je googelt op  “bedelprentje”  zul je geen hits zien. Als suggestie wordt gegeven: "bidprentje".
En ook "De dikke van Dale' geeft "niet thuis" als je zoekt op bedelprentje.

Ik weet óók  niet of een”bedelprentje” als woord wel echt bestaat. Maar een prentje met het doel om te bedelen , lees: ”geld op te halen” bestaat wel degelijk.

Hieronder een aantal van die zgn. bedelprentjes uit mijn verzameling devotieprentjes.

 

Het penningske van St. Antonius:            Missie liefdewerk ten voordeele der st. Antoniusstichting te Kaatsheuvel.
Voor vele priesterstudenten was het kostgeld van fl 120,00 per jaar niet op te brengen. Daarom werd het "Liefdewerk" opgericht. Door een jaarlijkse bijdrage van fl 0,05 (5 cent) te storten was je lid. Iemand die 20 leden kon aanbrengen - dat garant stond voor een jaarbedrag van fl 1,00 p.j. - werd zelateur of zelatrice ( = werkend lid van een broederschap).
Bracht je nóg meer in (fl 2,50 p.j.) werd je zelfs Eere-zelateur of -zelatrice

...............en zo te zien liepen de penningskes na verloop van tijd ook op...........

 

Kanunnik van Schaijkfonds:                       eveneens een fonds voor het opleiden van priesters
Evenals het hiervoor genoemde Liefdewerk uit Kaatsheuvel wil het Kanunnik van Schaijkfonds geld inzamelen om "prachtige jongens-zielen" financieel te ondersteunen bij hun studie tot priester, om ze daarna als "arbeider naar 's Heeren wijngaard"  te zenden. Zij stellen fl 0.10 (toen: een dubbeltje) voor om te doneren. Ik vermoed dat die tien cent gegeven werd bij het in ontvangst nemen van het prentje.

 

Pauselijke genootschappen:                      samen sterk!
3 pauselijke genootschappen hebben de handen in één geslagen om maar liefst 1,2 miljoen "heidenen" tot geloof in Jezus Christus te brengen door gebed, maar natuurlijk ook door een geldelijke bijdrage. De gevraagde bijdragen variëren van 1 cent per week tot 2,5 cent per week of per maand.

 

Front tegen de schoolstrijd:                       Antwerpen
Ook bij onze zuiderburen is doorgedrongen, dat je e.e.a. kunt bereiken door geld te vragen. Zij vragen het geld om een schoolstrijd te kunnen voeren. Het katholiek onderwijs moet opboksen tegen het openbaar onderwijs of andere vormen van onderwijs, geschoeid op religie. En wie weet - zo denken ze kennelijk - win je die strijd door een financieel offertje te vragen: slechts een milde steun!

 

  

later nog meer bedelprentjes..........

 

 

terug