Marrakesh 1

 

de stad

Marrakesh is in 1056 als stad ontstaan. Van de vier koningssteden is Marrakesh met zijn ca. één miljoen inwoners de grootste. In 1985 werd de medina van Marrakesh UNESCO-erfgoed. Deze dagen zullen we er in koetsjes een rondrit maken en natuurlijk bezoeken we het beroemde plein Djema-el-Fna en de souks die er op uitkomen (zie hiervoor Marrakesh - 2). En we brengen een bezoekje aan het Bahiapaleis.

de stadsmuur

De stadsmuur van Marrakech is een muur van behoorlijke afmetingen: een lengte van 19 kilometer, een maximale hoogte van 9 meter en een dikte tot 2 meter. In deze lemen muur zitten gaten: gaten waardoor palen gestoken waren om stellingen tegenaan te kunnen bouwen.
Vanwege de rode kleur van de lemen muur kreeg Marrakesh ook de naam "rode stad". 

 

de Menaratuinen

De tuinen werden - evenals het vliegveld - lang geleden buiten de stad aangelegd.
Maar door de stadsuitbreiding door de jaren heen, werd de grens zo’n 25 km. opgeschoven waardoor de tuinen en het vliegveld nu midden in de stad liggen.

 

Bij de tuinen horen 7 hectare aan olijfbomen; arme mensen mogen hier gewoon van plukken.
Ook mag men de tuinen gebruiken om er te eten en te recreëren. Op warme dagen kan het gebeuren dat gezinnen en families hele diners van te voren voorbereiden en meenemen om op de grasstroken of in de bermen te gaan zitten eten.


In de Menara-tuinen ligt een bassin dat 200 x 160 x 4 meter meet. Vroeger kwamen hier 510 kanaaltjes op uit en zorgde men zo voor de watervoorziening.

In het bassin mag niet meer gezwommen en/of gevist worden. Het voedsel dat de vissen (karpers) kregen was zo veel dat de vissen het niet meer op konden. Het voedsel ‘vergiftigde' op deze manier het water.

 

Bahiapaleis

''Bahia' is een superlatief voor mooi, groots, iets wonderbaarlijks. En als zodanig mag dit paleis ook wel beschouwd worden. Het paleis is gesitueerd in het historische gedeelte van Marrakesh. Op een oppervlakte van 8000 hectare is dit paleis eind 19e eeuw gebouwd met verschillende binnentuinen en 150 kamers. En zoals in nagenoeg alle belangwekkende gebouwen in Marokko werden ook hier weer de beste en duurste materialen verwerkt.

prachtig gedecoreerde zolderingen, muren, pilaren, etc

schitterende haardpartij met omlijsting

één van de binnentuinen

De schade na de laatste aardbeving is hier nog zichtbaar

 

de Mellah

Een Mellah is in Marokko een Joodse wijk. Al sinds de 15e eeuw werd de Joodse bevolking al min of meer gedwongen in zulke wijken samen te wonen. Deze  mellah ligt tegen het Bahiapaleis aan. Lopend door de soeks is het hier een feest van kleurige kruiden.

 

terug