Semana Santa

 

Semana Santa:    We zijn met opzet een week vóór Pasen naar Sevilla gereisd, omdat we getuige wilden zijn van de vele processies die in deze week plaats vinden. 

“Semana Santa” betekent ‘Heilige Week’, bij ons  “Goede Week”, genoemd, met daarin als belangrijkste dagen: Witte Donderdag (herinneren van de viering van het laatste avondmaal) en “Goede Vrijdag” waarop we de kruisdood van Christus herinneren.

De Semana Santa is het belangrijkste religieuze feest van Sevilla en enkele andere steden van Spanje, maar vooral in Andalusië.
Al eeuwenlang (sinds 1562) trekken er tientallen processies door de stad. Voor Sevilla betekent dat zo’n 8 tot 10 processies per dag.
Deze worden georganiseerd door de zgn. Hermandad: broederschappen, behorende bij een bepaalde parochiekerk.

 

De volgorde in deze processies is veelal hetzelfde: de stoet wordt geopend door een kruisdrager gevolgd door een muziekgezelschap. Hierna komen de Nazarenos (mnl) en Nazarenas (vrl): boetelingen in lange gewaden en met lange puntmutsen (capirotes); zij dragen anderhalve meter lange kaarsen met zich mee.

de processie wordt geopend met een kruis                    gevolgd door de muziek                             en vervolgens de nazarenos met kaarsen

                                                                                                                                                                          soms ook barrevoets

Vervolgens komt er weer een muziekgezelschap, dat vooral klagerige, ingetogen muziek brengt. Zij gaan vooraf aan een paso (*1) met Jezus Christus als hoofdfiguur. Na dit draagstuk komen de nazarenos die boetekruisen op hun schouders dragen.

*1) een paso is een tableau met voorstelling uit het leven van Christus. Hiervoor worden de beelden en kruisen uit de eigen kerk gebruikt. Een paso heeft een lengte van zo’n 5 meter, een breedte van ongeveer 3 meter en kan tot  7 meter hoog zijn.

Het geheel wordt gedragen door 40 tot 60 mannen van de Hermandad. Er wordt in ploegen van dragers (costalero's) gewerkt, anders is het niet mogelijk de tocht tot het einde te volbrengen.

              nazarenos met boetekruisen                               enkele costalero's, oftewel.......                                 ........dragers

Na weer een muziekgezelschap volgt een draagstuk waarop Maria de hoofdpersoon is. Hierbij sluiten de laatste Nazarenos aan. Aan het eind van de stoet lopen enkele ballonnenverkopers en direct daarachter komen de gemeentelijke schoonmaakdiensten die onmiddellijk de achtergebleven rommel opruimen.

                                   een paso met Maria                                                                                              detail

 

                                    de ballonnenverkopers                                                                          de gemeentelijke opruimdienst

 

In een processie kunnen wel tot 7000 personen meelopen. Een processie kan ‘s morgensvroeg van start gaan, maar ook in de middaguren of zelfs ’s nachts. Ook komen diverse processie soms diep in de nacht aan.

Alle processies moeten in ieder geval een route kiezen die – via de Calle Sierpes en La Campana (centrum) - waar duizenden mensen op stoeltjes klaarzitten om alle processies te zien – leidt naar de kathedraal. Vervolgens moeten ze via de kortste route terug keren naar hun eigen parochiekerk.

 

Hoewel de processie een indrukwekkend en serieus genomen schouwspel is zijn we soms verbaasd over de tegenstellingen in deze processies. Er is nagenoeg absolute stilte onder de duizenden toeschouwers als de draagstukken met Christus en Maria voorbijtrekken. Maar tussendoor is het vrij chaotisch: mensen lopen mee in de stoet, toeschouwers lopen er dwars door heen. We zien  rokende, etende en drinkende muzikanten en nazerenos. En ook het checken van de mobieltjes komt in de processie erg veel voor. En dan komen er ook nog de verkopers van drankjes tussen doorlopen, roepend: “aqua, cocacola, cervesa!!!”