Plezierenvertier.nl

Allerheiligen

Allerheiligen  (1 november):
In de katholieke kerk worden op 1 november de heiligen en/of martelaren herdacht. Paus Gregorius IV stelde deze gedenkdag in (837).

De katholieke kerk beschouwde deze dag als een verplichte feestdag en wenste deze te vieren als een zondag. Tegenwoordig is het zo dat Allerheiligen ‘gevierd’ wordt op de zondag volgend op 1 november. Paus Paulus VI verklaarde zich hiermede akkoord.

Niettemin wordt het in vele landen van Zuid- en Oost-Europa nog steeds als zon- en feeestdag beschouwd.

 

Wanneer noemt men in de Katholieke kerk iemand een heilige?

Als iemand zijn leven volledig geleefd heeft in toewijding aan God, in dienstbaarheid aan zijn naasten, als iemand rechtschapen en gelovig geleefd heeft, kan deze persoon heilig verklaard worden.

 
Voorafgaand aan een heiligverklaring gaat een zaligverklaring vooraf.
Een zaligverklaring kan binnen een bepaald bisdom gebeuren. De Heiligverklaring heeft een grotere - wereldwijde - impact.

De 12 leerlingen van Jezus zijn allen heilig verklaard: de Heilige Apostelen.  Vooral hun intense woordverkondigingen en het moeten doorstaan van gruwelijke buitensporige martelingen – geen enkele apostel uitgesloten -  hebben geleid tot hun heiligverklaring.

Heilige Andreas

gedenkdag: 30 november

In 69 na Chr. de marteldood aan het kruis gestorven; hing 2 dagen lang aan het kruis, maar bleef het geloof verkondigen.

Herkenningsteken: Andreaskruis

Heilige Bartholomeus

gedenkdag: 24 augustus 

Bevrijdde de dochter van de koning van de duivel (legende); 71 na Chr. wreed gemarteld: aan het kruis gebonden en levend gevild

Herkenningsteken: mes
en afgestroopte huid 

Heilige Jacobus de oudere

gedenkdag: 25 juli

In 69 na Chr. de marteldood aan het kruis gestorven; hing 2 dagen lang aan het kruis, maar bleef het geloof verkondigen.

Herkenningsteken: drinkbeker
en pelgrimsstaf

Heilige Jacobus de jongere

gedenkdag: 1 mei

62 na Chr (96 jr oud) werd hij – vanwege zijn vurige predekingen, gestenigd, van de tempel afgegooid en doodgeslagen met de volderstok.

Herkenningsteken: volderstok  
en schrijfrol

Heilige Jacobus de jongere

gedenkdag: 27 december

Schreef ‘boek der openbaring’, evangelie en 3 brieven. Was de enige apostel op de Calvarieberg bij Jezus kruisdood. Gestorven + 100 na Chr.

Herkenningsteken: pen en papier

Heilige Judas Thaddeus

gedenkdag: 27 oktober

Broer van Jacobus de jongere. (Afgods)beelden waarvoor hij gedwongen werd te offeren vielen door zijn gebed in stukken; stierf een wrede marteldood

Herkenningsteken: knuppel

Heilige Matthias

gedenkdag: 24/25 februari

Na de hemelvaart van Christus nam hij de plaats in van Judas Iskariot, de verrader. Werd in 64 na Chr. gedood met een bijl

Herkenningsteken: bijl

Heilige Matheus

gedenkdag: 21 september

Eigenlijke naam was Levi, tollenaar van beroep. Werd gedood aan het altaar tijdens opdragen van de mis.

Herkenningsteken: boek
en hellebaard

Heilige Petrus

gedenkdag: 29 juni

Petrus wilde met zijn hoofd omlaag gekruisigd worden;  stierf de marteldood  in 69 na Chr. te Rome.

Herkenningsteken: omgekeerd kruis en sleutel van de hemelpoort

Heilige Philippus

gedenkdag: 1 mei

Bracht de broden en vissen bij Jezus (wonderbare broodvermenigvuldi-ging); + 81 na Chr. gestenigd en de marteldood aan het kruis gestorven.

Herkenningsteken:  kruis (met kruis in zijn handen deed hij grote wonderen).

Heilige Simon

gedenkdag: 28 oktober

Bijnaam: Zelotus = de ijveraar); volgens sommigen stierf hij de martel-dood door doormidden gezaagd te worden; vandaar de zaag in zijn hand

Herkenningsteken: zaag

Heilige Thomas

gedenkdag: 21 december

Vurig volger, maar ook twijfelaar, vandaar: ongelovige Thomas. Predikte het evangelie in Indië en stierf daar de marteldood, doorboord door een lans of pijl.

Herkenningsteken: winkelhaak
en lans of pijl

 

terug