Deze fietstocht is voor 99% zeker nog goed te rijden. Maar het is ook noodzakelijk om deze ieder jaar even na te rijden.
En dat gaat binnenkort gebeuren. Eventuele foutjes worden er dan uitgehaald. Bovendien wordt deze pagina dan anders van opzet.

 

fietstocht 1  -  tussen Kapelle en Reimerswaal

(Door de tekst te selecteren en te kopiëren kunt u de fietstocht in Word "plakken" en vervolgens afdrukken
of u leest de route direct vanaf uw smartphone
)

 

RD = recht door;  LA = links af;  RA = rechtsaf;  KNP = Knooppunt; 

(Staat er bij een driesprong/splitsing géén aanwijzing, volg dan altijd dezelfde weg waarop je al rijdt).

 

Fietstocht 1:               tussen Kapelle en Reimerswaal                                                                     Tip: verrekijker meenemen!

Deze fietstocht (38,5 km.) start vanuit Kapelle maar gaat ook voor een gedeelte over het grondgebied van Reimerswaal. Een mooie tocht door Oost-Zuid-Beveland, waarbij u door de dorpen Kapelle, Yerseke, Kruiningen, Hansweert en Schore fietst.
U komt ook door de Kapelse Moer en de Yerseke Moer.   
  

 

Route

Bijzonderheden

Foto's

De route begint voor het gemeentehuis aan het kerkplein in Kapelle.  .
 
U staat op het kruispunt met uw rug naar het gemeentehuis, daar waar de twee beelden aangebracht zijn: de lakenwever en de fruitplukster. Na 30 meter volgt de eerste bezienswaardigheid aan Uw rech-terhand: het geboortehuis van Annie MG Schmidt (zie plaquette op de muur).

Het witte gebouw voor u is het geboor-tehuis van Annie MG Schmidt. Haar va-der was dominee in de tegenoverlig- gende kerk. Kapelle kent meer herinne-ringen aan AMG. Er staat een beeltenis van haar tegenover 'herberg De Zwaan', er is een herinnering aan "Dikkertje Dap", bij 'Het Saamdeel' aan de Vroonlandseweg en er is een tunneltje bij het station met allerlei afbeeldingen uit verhalen van AMG. Achter het tun-neltje ligt de Annie MG Schmidtwijk met allerlei straatnamen uit haar verhalen.

Eén van de straatnamen in de |
Annie MG Schmidtwijk

Vervolgens gaat u de 1e weg rechts (Biezelingsestraat) en dan de 1e links (Mauritsstraat). Deze straat uit fietsen en rechtdoor blijven rijden. (Spaarlingstraat)einde Spaarlingstraat oversteken naar  de Ambachtsheren-wegeling. 

 

  Dit is het begin van "De Bok", een - weliswaar klein - maar geliefd wandelgebied.

 

De Bok

Aan het eind van deze weg is er een T-splitsing. Ga hier rechtsaf het fietspad op. Na 400 meter gaat u LA het fietspad op en het bos in. KNP 89 

Na het bruggetje rijdt u RD (een schelpen-paadje) dat u volgt tot aan de weg. Daar gaat u linksaf (Dankerseweg).

In de bocht waar de Dankerseweg overgaat in de Tekenburgseweg ligt de Kapelse Moer. 

 

U kunt het doodlopende weggetje in gaan om planten en vogels te bekijken.

U rijdt de Tekenburgseweg uit tot het einde en steekt daar de weg over (pas op!en gaat rechtsaf het fietspad op (Postweg).  Ná het passeren van de Postbrug (mooi fotopunt!!) gaat U direct rechtsaf (richting Vlake).

(zie hiernaast)

 

 

Er zijn 2 mogelijkheden:

  • U fietst over het fietspad direct langs het kanaal (buitendijks); u moet er dan wel rekening mee houden dat u na + 2800 meter (na paaltje nr. 1458 op de dijk)  met uw fiets de dijk over moet steken (er is wel een fietsgoot).
  • U fietst over de verkeersweg (binnendijks); wel wat meer autoverkeer.
  • In beide gevallen komt u na 2800 meter aan bij de Reeweg in Vlake. (horecapunt Zorghoeve Sequioahof).

Mooi fotopunt vanaf de Postbrug

scheepvaart op het
Kanaal door Zuid-Beveland

Volg de Reeweg gedurende ongeveer 2 kilometer knp 65 en 58) en ga dan RA (Eversweg) - KNP 64.
U komt nu in natuurgebied Yerseke Moer.    Fiets steeds RDknp 64 - (Steeweg) het dorp Yerseke binnen.

Ná huisnummer 44 gaat u RA  (Ambachtsherenlaan). Deze laan rijdt u uit tot bijna het einde en gaat dan links het fietspad op (Schuitweg): let op tegenliggers!!). De volgende rotonde neemt u driekwart (Breeweg). Bij de volgende rotonde RD – (2e afslag: nog steeds de Breeweg). Even verder houdt u rechts aan (Oudetorenstraat) en vervolgens gaat u 2e straat RA  (Bernhardstraat).

 

 

 

 

Voor u de route vervolgt kunt u ook nog even een kijkje nemen in het dorp Yerseke. Daarna pikt u de route weer op bij de Bernhardstraat.

 

 

 

 

 

 

 

Het beeld van de mosselman geeft aan waar Yerseke voor staat: mossel- en oestercultuur.

Einde Bernhardstraat gaat u  LA  (Marijkelaan). Einde weg
(T-splitsing) LA: Lange Ville. Aan het eind linksaf de Molendijk op en even verder gaat u RA Molenpolderweg  KNP 99: blijf aan de voet van de dijk fietsen).

tot hier:24,4 km. afgelegd).

gaat u naar links dan kunt u een kijkje nemen bij de oesterputten en de mossel- bedrijven! Keer daarna terug naar de Molenweg.

De oesterputten in Yerseke

 

U volgt de Molenpolderweg - die over gaat in de Molendijkseweg - tot + 10 meter voor de dijk die dwars op deze weg staat gaat u LA.  U fietst dus aan de onderkant van de dijk. (Molendijk)Aan het eind van de Molendijk gaan we linksaf en direct rechts het dijkje op (Kaasgat) Bij de T-splitsing rechts aanhouden en bij de volgende splitsing LA.

 

 

 

 

 

 In het Kaasgat tref je een koffieterras + landwinkel "De Plantage")

 

Na het passeren van de spoorweg volgt u het fietspad tot aan de Rijksweg. Hier steekt u over (let op: 2 rijbanen) en gaat rechtdoor de Burg. Elenbaasstraat in.

Bij het huis op  nummer 17/19 kunt u zien hoe hoog het water hier in 1953 heeft gestaan. Bijna aan het eind van deze straat staat bij de kerk een monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de watersnoodramp; het monument is gemaakt door Jan Wolkers; de tekst is van A. Roland-Holst; tevens staat hier een gedenksteen voor de gevallen in WO II). 

 

Zie ook:  https://www.plezierenvertier.nl/verzamel-plezier/ansichtkaarten/standbeelden-1/watersnoodramp-1953 

Aan het eind linksaf en vervolgens de tweede straat rechts (Voorhoute) en na 100 meter linksaf (Slagveldstraat). KNP 90.

Volg knp 90 tot voorbij zwembad Den Inkel. - tot hier:24,4 km. afgelegd)

Na zwembad Den Inkel gaat u rechtsaf (Polderweg). Bij de Zeedijk (let op: monument watersnoodramp!) gaat u rechtsaf en blijft u de Polderweg volgen die overgaat in de Zwarteweg. Op de Zwarteweg neemt u de 1e straat links (Hazenburg).  

De Nieuwbouwwijk die u hier binnen fietst is gebouwd op het veerplein van waar tot maart 2003 de veerpont vertrok van Kruiningen naar Perkpolder.
Rijdt de Hazenburg uit tot het eind en ga LA. (Gatenisse).

Eenmaal boven aangekomen kunt u even rusten. Vervolgens kiest u het kiezelpaadje en dan even verder rechts aanhouden, dijkje op en af (pas op!)

De vlakte links van u is de haven waar de pont in Kruiningen toto 2003 afmeerde.

Vervolg de weg nu tot voorbij de slagboom van de radarpost.

Daarna links het fietspad op (bordje: Jo de Roo tourtocht). Aan het eind van het fietspad nog even de gewone weg volgen en  na + 150 meter kun je linksaf het sluizencomplex van Hansweert op fietsen.

 

LET OP!!:  je weet nooit van tevoren welke sluisdeuren geopend zijn. Hoe en waar u de sluizen passeert wijst zich zelf door borden, lichten en/of afgesloten gedeeltes. Eenmaal de sluizen (en dus het Kanaal door Zuid-Beveland) overgestoken ziet u een vuurtorentje dat de ingang van het dorp Hansweert markeert.

 

De beschrijving van de route gaat verder vanaf het vuurtorentje:  

Na een kleine 100 meter kunt u rechtsaf een fietspad op. Einde fietspad neemt u de linkerbaan om verder te fietsen en gaat u aan het einde RA de Scheldestraat in. Einde Scheldestraat rechtsaf en weg (Maartenbroersweg) blijven vervolgen tot in Schore (Steenweg) tot aan de kerk tot hier: 32,5 km. afgelegd). Ga hier linksaf KNP 83 en volgt dit tot einde bij de zeedijk. Ga hier RA viaduct over en u komt beneden aan bij de rotonde.  Deze volgt U driekwart, U passeert motel de Caisson aan de voorzijde, en u gaat 500 meter verder rechtsaf een fietspad op. Einde fietspad LA (Havenweg), vervolgens Achterweg en oversteken naar de Gildenstraat.
Einde Gildenstraat op de eerstvolgende kruising gaat u linksaf (Biezelingseweg)

Aan uw linkerhand ziet u de AMG Schmidtwijk met straten als Floddertje, Petteflet, Minoes, Jip en Janneke, e.a.

 

Na 400 meter gaan we rechtsaf  door een tunneltje met allerlei voorstellingen uit het werk van AMG Schmidt. Als je het tunneltje uitkomt sla je rechtsaf tot voor het station van Kapelle.

Ga hier linksaf (van der Biltlaan). Aan het eind van deze straat staat U na + 38,5 km weer terug op uw startpunt: het gemeentehuis van Kapelle

 

Ik heb deze tocht met veel plezier en zorg geschreven en hoop dat het aan uw verwachtingen heeft voldaan.  Ik zou het heel prettig vinden als U een reactie (ook evt. verbeteringen of wetenswaardigheden betreffende deze tocht) zou willen plaatsen via het berichtenformulier op mijn website www.plezierenvertier.nl   (onderaan de 1e pagina)

 

Kapelle, juli 2023                                                                                                                       Louis Schigt.