Plezierenvertier.nl

* * *     N.V. PEZM - nota's    * * *

 

De betaalnota's van de N.V. PZEM ( Provinciale Zeeuwsche Electriciteits-Maatschappij)

waren aan de achterzijde bedrukt met grapjes, recepten, reclames, etc.

Hieronder een aantal voorbeelden van die achterkantjes

uit de jaren '30 van de vorige eeuw..

 

 

terug