Plezierenvertier.nl

 

Het zal duidelijk zijn dat door de noodzakelijke
maatregelen van regeringswege  ons

zangseizoen 2019 - 2020

 tot een einde is gekomen.

 

Jammer dat we ons seizoen niet op de gewone
manier zingend af hebben kunnen sluiten,
maar er zijn momenteel belangrijkere zaken.

 

 

Waar wij eerder hoopten op dinsdag 29 september
weer met een nieuw seizoen van start te kunnen gaan
met een hele groep fitte, gezonde, zingende mensen

is het ons nu toch wel duidelijk geworden

dat het een zaak van lange adem wordt

eer we weer uit volle borst en zonder besmettingsgevaar

met elkaar kunnen gaan zingen.

 

Laten we hopen dat er snel medicatie gevonden wordt
waardoor de leefsituatie weer naar normaal gaat.

 

Voorlopig stellen we onze eerste zangavond uit tot


dinsdag 28 september 2021

(of zoveel eerder als mogelijk is)

 

 

Blijf gezond,  pas op jezelf en op elkaar,

en houd ondanks alles de moed erin!

 

 

Louis, Herman en Toine