Plezierenvertier.nl

 

Het zal duidelijk zijn dat door de noodzakelijke
maatregelen van regeringswege  ons

zangseizoen 2019 - 2020

 tot een einde is gekomen.

 

Jammer dat we ons seizoen niet op de gewone
manier zingend af hebben kunnen sluiten,
maar er zijn momenteel belangrijkere zaken.

 

 

Wij hopen dat we op dinsdag 29 september
van start kunnen gaan met een nieuw seizoen
met een hele groep fitte, gezonde, zingende mensen.

 

 

 

Blijf gezond,  pas op jezelf en op elkaar,

en houd ondanks alles de moed erin!

 

 

Louis, Herman en Toine